Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh
Reply
Old 28 Mar 2017, 04:42   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh l* huyện mới được nh*p v*o th*nh phố H* Nội kể từ ng*y 1/8/2008. Ph*a Bắc giáp thị xã Phúc Yên v* huyện Bình Xuyên

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Mê Linh
l* huyện mới được nh*p v*o th*nh phố H* Nội kể từ ng*y 1/8/2008. Ph*a Bắc giáp thị xã Phúc Yên v* huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc. Ph*a Nam giáp sông Hồng, ngăn cách với huyện Đan Phượng v* huyện Đông Anh. Ph*a Tây giáp huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ph*a Đông giáp huyện Sóc Sơn.
Mê Linh l* huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nên đất đai có hướng nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam, chia th*nh 3 tiểu vùng: tiểu vùng đồng bằng, tiểu vùng ven đê sông Hồng, tiểu vùng trũng.
Địa hình đồng bằng bồi tụ phù sa sông (phù sa mới), bằng phẳng. Ph*a Đông Bắc huyện có xen núi thấp: Ba Tượng 334m, Coi Vây 319m. Sông C* Lồ ranh giới ph*a Bắc huyện, sông Hồng ranh giới ph*a Nam huyện. Quốc lộ 23 chạy chéo qua huyện, đường tỉnh 312, 308, đường xe l*a H* Nội - L*o Cai đi chéo về ph*a Đông Bắc huyện.
Huyện Mê Linh hiện gồm 18 đơn vị h*nh ch*nh trực thuộc, trong đó có hai thị trấn l* thị trấn Quang Minh v* thị trấn Chi Đông; 16 xã l*: Chu Phan, Đại Thịnh, Ho*ng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Tiến Thịnh, Tiến Thắng, Tiền Phong, Tự L*p, Thạch Đ*, Thanh Lâm, Tráng Việt, Vạn Yên, Văn Khê.
Lịch s*
Huyện Mê Linh l* vùng đất có bề d*y lịch s* văn hoá lâu đời, từng l* kinh đô của nước Nam dưới thời Hai B* Trưng. Huyện Mê Linh được th*nh l*p ng*y 5 tháng 7 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất 2 huyện Bình Xuyên v* Yên Lãng, cùng với 4 xã Văn Tiến, Nguyệt Đức, Minh Tân v* Bình Định của huyện Yên Lạc, 2 xã Kim Hoa v* Quang Minh của huyện Kim Anh.
Ng*y 29/12/1978, Mê Linh được sáp nh*p v*o th*nh phố H* Nội. Đến ng*y 17/2/1979, sáp nh*p thêm các xã Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phúc Thắng, Cao Minh v* thị trấn Xuân Hòa của huyện Sóc Sơn v*o huyện Mê Linh. Còn các xã: Minh Quang, Gia Khánh, Trung Mỹ, Thiện Kế, Sơn Lôi, Tam Hợp, Bá Hiến, Tam Canh, Quất Lưu, Thanh Lãng, Tân Phong, Phú Xuân, Đạo Đức, Hương Sơn v* thị trấn Tam Đảo cắt sang huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phú); 4 xã Văn Tiến, Nguyệt Đức, Minh Tân v* Bình Định nh*p v*o huyện Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phú). Tại thời điểm n*y, huyện Mê Linh có 24 đơn vị h*nh ch*nh như sau:
2 thị trấn Xuân Hòa, Phúc Yên.
22 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đ*, Thanh Lâm, Tiền Châu, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự L*p, Tr*ng Việt, Ho*ng Kim, Văn Khê, Vạn Yên, Quang Minh, Kim Hoa, Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phúc Thắng, Cao Minh.
Đến tháng 7 năm 1991, Mê Linh tách khỏi H* Nội v* trở về tỉnh Vĩnh Phú, sau đổi th*nh tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2004, tách một số xã v* thị trấn của huyện Mê Linh để th*nh l*p thị xã Phúc Yên. Huyện Mê Linh còn lại 17 xã. Ng*y 01/08/2008, huyện Mê Linh lại được nh*p v*o th*nh phố H* Nội.

Kinh tế - Xã hội

Từ lâu, Mê Linh được biết đến như một vùng đất nông nghiệp trồng lúa v* hoa m*u cho năng suất cao, sản lượng nông sản có tiếng trên thị trường. Mê Linh l* vùng chuyển tiếp giữa miền núi v* đồng bằng nên rất nghèo về t*i nguyên khoáng sản. Nhưng bù lại huyện lại có tiềm năng về nuôi trồng thuỷ sản.
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của huyện Mê Linh có sự phát triển mạnh mẽ v* to*n diện. Cơ cấu kinh tế đã có những bước chuyển biến t*ch cực, từ một huyện thuần nông đã chuyển sang cơ cấu kinh tế mới l* Công nghiệp - Dịch vụ - Du lịch - Nông nghiệp. Hiện có khoảng 300 doanh nghiệp đầu tư trên địa b*n huyện. Sản lượng công nghiệp năm 2007 đạt gần 2000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách gần 300 tỉ đồng. Đến năm 2009, tổng thu ngân sách đạt khoảng 1000 tỉ đồng.
Song song với phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hóa xã hội cũng đã có những bước chuyển biến t*ch cực; các hoạt động văn hóa, thông tin đã bám sát, kịp thời tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ ch*nh trị - kinh tế - văn hóa xã hội của huyện; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, quy mô các ng*nh học, b*c học tiếp tục ổn định v* phát triển theo hướng chuẩn hóa; các ch*nh sách xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh ch*nh trị, tr*t tự an to*n xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
Hiện nay, tỉ trọng công nghiệp của huyện chiếm tới hơn 80% cơ cấu kinh tế.
Từ năm 2004, Thủ tướng Ch*nh phủ đã phê duyệt định hướng Quy định chung xây dựng đô thị mới Mê Linh đến năm 2020. Theo đó, huyện Mê Linh sẽ l* một đô thị công nghiệp, nghỉ dưỡng, thể thao, giải tr*, thương mại v* dịch vụ du lịch với hạ tầng kỹ thu*t đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu sinh họat v* l*m việc cho dân cư trong huyện, thủ đô H* Nội v* các vùng phụ c*n.
Huyện có mạng lưới giao thông phát triển khá ho*n chỉnh gồm các tuyến đường bộ, đường sông v* đường sắt rất thu*n tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống lưới điện, nguồn điện, hệ thống cấp nước, nguồn nước, hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu to*n vùng, mặc dù chưa được ho*n thiện lắm.
Huyện có tuyến đê sông Hồng d*i 19km v* một vùng đất rộng, trù phú có thể phát triển tuyến du lịch sinh thái phục vụ du khách những ng*y nghỉ cuối tuần. Ngo*i còn có những địa điểm tham quan nổi tiếng như đền Hai B* Trưng, đồi 79 Mùa Xuân
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On