Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn
Reply
Old 01 Mar 2017, 22:42   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn được th*nh l*p trên cơ sở hợp nhất hai huyện Đa Phúc v* Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay đã tách th*nh hai tỉnh

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói huyện Sóc Sơn
được th*nh l*p trên cơ sở hợp nhất hai huyện Đa Phúc v* Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay đã tách th*nh hai tỉnh Vĩnh Phúc v* Phú Thọ ) với 32 xã, thị trấn. Sau đó 7 xã, thị trấn về Mê Linh v* Phúc Yên. Ng*y 1/4/1979, huyện Sóc Sơn được chuyển về th*nh phố H* Nội quản lý
Về vị tr* địa lý:
Sóc Sơn l* huyện nằm ở c*a ngõ ph*a Bắc của Thủ đô H* Nội, ph*a Bắc giáp huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), ph*a Đông Bắc giáp huyện Hiệp Ho* (Bắc Giang), ph*a Đông Nam giáp huyện Yên Phong (Bắc Ninh), ph*a Nam giáp huyện Đông Anh, ph*a Tây giáp huyện Mê Linh v* thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Diện t*ch đất tự nhiên 306,5 km2 , trong đó: đất sản xuất nông nghiệp l* 13.559 ha, đất lâm nghiệp l* 4.557 ha. To*n huyện có 25 xã, 1 thị trấn được chia th*nh 3 khu vực: 9 xã đồi gò, 8 xã vùng trũng v* 8 xã vùng giữa. Dân số của huyện trên 32 vạn người.
Sóc Sơn l* đầu mối giao thông quan trọng ở ph*a bắc của Thủ đô H* Nội với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 2; Quốc lộ 3; Quốc lộ 18, đường Bắc Thăng Long Nội B*i, Quốc lộ 3 mới H* nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Nội B*i - L*o Cai,… đặc biệt Sóc Sơn có Cảng kh*ng không Quốc tế Nội B*i l* đầu mối giao thông lớn, quan trọng của quốc gia.
Về địa giới h*nh ch*nh : Huyện chia th*nh 26 đơn vị bao gồm thị trấn Sóc sơn v* 25 xã, 199 thôn l*ng. Trên to*n huyện có 77 đơn vị cơ quan x* nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang của trung ương.
Giới thiệu tổng quan qui hoạch chung huyện Sóc Sơn định hướng đến năm 2030
Huyện Sóc Sơn đã được UBND Th*nh phố H* Nội phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 định hướng đến năm 2030, với t*nh chất cơ bản l*: Thương mại – dịch vụ, công nghiệp, du lịch, giáo dục – đ*o tạo, nông nghiệp sinh thái, có vị tr* quan trọng về an ninh quốc phòng; hướng tới một huyện phát triển xứng tầm l* c*a ngõ ph*a Bắc của Thủ đô H* Nội, l* đầu mối giao thông quan trọng của Quốc gia, của Vùng v* Thủ đô H* Nội.. Cụ thể về định hướng qui hoạch
1. Về định hướng phát triển không gian: Định hướng phát triển không gian huyện Sóc Sơn gồm các khu vực:
- Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn: Đã được UBND Th*nh phố H* Nội phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2020 v* tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn được phát triển dựa trên cơ sở mở rộng thị trấn Sóc Sơn về ph*a nam. Đây l* 1trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô H* Nội với t*nh chất l* đô thị dịch vụ, gắn với trung tâm dịch vụ cấp Vùng, Cảng h*ng không quốc tế Nội B*i v* các Khu công nghiệp th*nh khu vực phát triển thương mại, Logistic v* trung chuyển h*ng hóa quốc tế; l* đô thị sinh thái gắn với không gian xanh trên cơ sở bảo tồn vùng núi Sóc Sơn, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải tr*.
- Thị trấn Nỉ: Đã được UBND Th*nh phố H* Nội phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2020 v* tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Đây l* trung tâm h*nh ch*nh, kinh tế, văn hóa, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nông thôn ph*a Bắc huyện Sóc Sơn (gồm các xã: Hồng Kỳ, Trung Giã, Bắc Sơn, Nam Sơn, Phù Linh v* Tân Minh)
- Khu vực nông thôn: Định hướng phát triển không gian khu vực nông thôn gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa, cảnh quan v* khắc phục các vấn đề về môi trường. Hình th*nh 04 cụm xã: Cụm xã Nam Sơn, Bắc Sơn; Cụm xã Minh Tr*, Thanh Xuân, Tân Dân, Hiền Ninh; Cụm xã Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Cụm xã Phù Lỗ, Xuân Thu, Kim Lũ
2. Về định hướng không gian xanh: Gồm khu vực đồi núi tự nhiên, hồ đ*p thủy lợi, sông suối v* các vùng sản xuất nông nghiệp
3. Về phân vùng tổ chức không gian: Được chia l*m 8 vùng, bao gồm: Khu vực Đô thị vệ tinh, khu vực Thị trấn Nỉ, khu vực núi Sóc, khu vực ven sông C* Lồ, khu vực ph*a Tây, khu vực ph*a Đông, khu vực ph*a Bắc, khu vực sân bay quốc tế Nội B*i với t*nh chất v* đặc thù riêng cho từng khu vực.
4. Về định hướng phát triển hạ tầng kinh tế:
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Phát triển Sóc Sơn trở th*nh trung tâm công nghiệp của Thủ đô. Phát triển công nghiệp sạch, *t ô nhiễm. Hình th*nh khu, cụm công nghiệp công nghệ cao.
- Thương mại – dịch vụ: Phát triển một số trung tâm thương mại v* hệ thống siêu thị nhỏ, c*a h*ng tiện *ch tại các khu vực đô thị. Phát triển hệ thống dịch vụ phụ trợ: Kho v*n, giao nh*n, h*u cần; đ*o tạo nghề; bưu ch*nh viễn thông; nh* ở cho công nhân.
- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
5. Về định hướng hạ tầng xã hội:
- Giáo dục – Đ*o tạo: Phát triển các Cụm trường đ*o tạo cao đẳng, đại học t*p trung tại xã Đông Xuân, Đức Hòa; phát triển hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.
- Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Xây dựng tổ hợp y tế Sóc Sơn th*nh 1 trong 5 cụm trung tâm y tế chuyên sâu hoặc những tổ hợp nghiên cứu, khám chữa bệnh của Th*nh phố.
- Du lịch: Đẩy mạnh phát triển du lịch- dịch vụ th*nh ng*nh kinh tế trọng điểm của huyện. Lấy khu vực núi Sóc – hồ Đồng Quan l*m hạt nhân phát triển du lịch kết hợp với các công trình văn hóa lịch s* trên địa b*n để tạo th*nh mạng lưới du lịch hấp dẫn.
6. Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thu*t:
- Phát triển giao thông h*ng không: Phát triển Cảng h*ng không quốc tế Nội B*i cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO lớn nhất miền Bắc
- Giao thông đường bộ: Mở rộng, phát triển các tuyến giao thông: Cao tốc H* Nội – Thái Nguyên, Nội B*i – L*o Cai, Quốc lộ 18, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt, đường V*nh đai 4, Quốc lộ 3, Quốc lộ 2
- Giao thông đường thủy: Cải tạo luồng lạch sông Công, sông cầu v* sông C* lồ để khai thác v*n tải đường thủy v* phục vụ du lịch; xây dựng Cảng Đa Phúc tại khu vực ngã ba sông Cầu v* sông C* Lồ, Cảng Việt Long tại khu vực ngã ba Sông C* Lồ với sông Cầu
- Giao thông đường sắt: Cải tạo tuyến đường sắt H* Nội – Thái Nguyên.
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On