Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Quân Nam Từ Liêm - TP H* Nội
Reply
Old 29 Mar 2017, 00:10   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Quân Nam Từ Liêm - TP H* Nội

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Quân Nam Từ Liêm - TP H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Quân Nam Từ Liêm - TP H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Quân Nam Từ Liêm hôm nay, bộ máy Đảng, ch*nh quyền, Mặt tr*n tổ quốc v* các đo*n thể hai qu*n Nam Từ Liêm v* Bắc Từ Liêm cùng

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Quân Nam Từ Liêm
hôm nay, bộ máy Đảng, ch*nh quyền, Mặt tr*n tổ quốc v* các đo*n thể hai qu*n Nam Từ Liêm v* Bắc Từ Liêm cùng 23 phường ch*nh thức đi v*o hoạt động.
Qu*n Bắc Từ Liêm với diện t*ch 4.335 ha v* 320.414 nhân khẩu, được th*nh l*p trên cơ sở to*n bộ diện t*ch tự nhiên v* dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,3 ha diện t*ch tự nhiên v* 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; hơn 75 ha diện t*ch tự nhiên v* 10.126 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn.
Qu*n Bắc Từ Liêm sẽ được chia th*nh 13 phường: Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai, Tây Tựu, Đông Ngạc, Đức Thắng, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn v* Phú Diễn.
Qu*n Nam Từ Liêm rộng 3.227,36 ha diện t*ch tự nhiên v* 232.894 nhân khẩu, được th*nh l*p trên cơ sở to*n bộ diện t*ch tự nhiên v* dân số của các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần diện t*ch tự nhiên v* dân số của xã Xuân Phương (536,34 ha v* 34.052 nhân khẩu phần ph*a Nam Quốc lộ 32); một phần diện t*ch tự nhiên v* dân số của thị trấn Cầu Diễn.
Qu*n Nam Từ Liêm được chia th*nh 10 phường trực thuộc: Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Mễ Trì, Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh v* Xuân Phương.
Trước đó, ng*y 31/3, Qu*n ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ qu*n Bắc Từ Liêm v* qu*n Nam Từ Liêm đã công bố quyết định th*nh l*p các cơ quan thuộc hai qu*n v* 23 phường.
Qu*n ủy Nam Từ Liêm đã công bố 42 quyết định của Ban Thường vụ Qu*n ủy về chỉ định ban chấp h*nh, ban thường vụ, b* thư, phó b* thư 42 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qu*n ủy Bắc Từ Liêm công bố 44 quyết định của Ban Thường vụ Qu*n ủy về chỉ định ban chấp h*nh, ban thường vụ, b* thư, phó b* thư 44 đảng bộ, chi bộ cơ sở.
Qu*n ủy Bắc Từ Liêm v* Nam Từ Liêm cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Th*nh ủy, Ban Tổ chức Th*nh ủy H* Nội về điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban đảng, văn phòng qu*n ủy v* trung tâm bồi dưỡng ch*nh trị thuộc hai qu*n.
Cùng ng*y, UBND qu*n Bắc Từ Liêm v* UBND qu*n Nam Từ Liêm đã công bố các quyết định của UBND TP H* Nội về th*nh l*p các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp v* bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; công bố quyết định của HĐND huyện Từ Liêm chỉ định triệu t*p viên HĐND các phường; công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu c* th*nh viên UBND các phường; công bố quyết định chỉ định UBND lâm thời các phường.
Báo Đầu tư Điện t* - Baodautu.vn sẽ tiếp tục c*p nh*t không kh* ng*y l*m việc ở hai qu*n mới trong bản tin tiếp theo.
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On