Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Qu*n Đống Đa - TP, H* Nội
Reply
Old 23 Mar 2017, 03:25   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Qu*n Đống Đa - TP, H* Nội

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Qu*n Đống Đa - TP, H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói - Qu*n Đống Đa - TP, H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Đống Đa Nằm ở ph*a Tây Nam nội th*nh H* Nội, qu*n Đống Đa gắn liền với địa danh lịch s* Gò Đống Đa, nơi Quang Trung đại phá

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Đống Đa
Nằm ở ph*a Tây Nam nội th*nh H* Nội, qu*n Đống Đa gắn liền với địa danh lịch s* Gò Đống Đa, nơi Quang Trung đại phá quân Thanh, cùng di t*ch Văn Miếu - Quốc T* Giám. Qu*n Đống Đa l* qu*n lớn ở c*a ngõ ph*a Tây Nam th*nh phố, l* địa b*n thu*n lợi để phát triển, cải tạo các khu nh* ở đồng thời phát triển các văn phòng đại diện, cơ quan, viện nghiên cứu, các trường đại học v* trung học chuyên nghiệp. Theo điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô H* Nội đến năm 2020 đã được phê duyệt, qu*n Đống Đa nằm ho*n to*n trong vùng hạn chế phát triển.
Qu*n Đống Đa l* qu*n ở trung tâm th*nh phố. Ph*a Bắc giáp qu*n Ba Đình, ph*a Nam giáp qu*n Thanh Xuân v* huyện Thanh Trì, ph*a Đông giáp qu*n Ho*n Kiếm v* Hai B* Trưng, ph*a Tây giáp qu*n Cầu Giấy v* qu*n Thanh Xuân.
Qu*n Đống Đa có địa hình thấp, phần lớn l* đất nông nghiệp đô thị hoá thường bị ng*p úng. Nhiều khu dân cư t*p trung. Sông Tô Lịch chảy theo đường viền địa giới qu*n rồi tách th*nh 2 sông Sét v* sông Lừ. Nhiều hồ trong qu*n đang bị thu hẹp do san lấp.
Qu*n có 56 đường phố, điểm đầu l* quốc lộ 6, đường cao tốc Láng - Ho* Lạc, đường v*nh đai. Qu*n có các khu công nghiệp đan xen với các trung tâm văn hoá, khoa học, dịch vụ...
Qu*n Đống Đa hiện có 21 phường: Văn Miếu, Quốc T* Giám, H*ng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ.
Lịch s* hình th*nh
Qu*n Đống Đa trước đây vốn l* vùng đất Đống Đa thuộc khu ph*a Tây của huyện Thọ Xương cũ, tỉnh H* Nội.
Trước năm 1945, Đống Đa l* phần đất của đại lý Ho*n Long thuộc ngoại th*nh H* Nội.
Gò Đống Đa - Đền Trung Liệt xưa - Ảnh tư liệu
Từ năm 1954 - 1961, đây l* Khu Văn Miếu v* Ô Chợ Dừa. Năm 1961, khu Đống Đa bao gồm các khu vực sau: Khu phố Đống Đa cũ; Các khối từ 2 đến 14, từ 15 đến 20, từ 22 đến 25 của khu phố Ba Đình cũ; Khu Bệnh viện Bạch Mai của khu phố Bạch Mai cũ; Khu Công nghiệp Thượng Đình; Xã Phương Liên (qu*n 7 ngoại th*nh); Các thôn Khương Trung, Khương Thượng (thuộc xã Tam Khương, qu*n 7 ngoại th*nh); Các thôn Thái H*, Thịnh Quang (thuộc xã Thái Thịnh, qu*n 6 ngoại th*nh); các thôn Thịnh H*o, Ho*ng Cầu (thuộc xã Thống Nhất, qu*n 6 ngoại th*nh) v* Xóm Chùa của thôn Láng Hạ (thuộc xã Trung Th*nh, qu*n 6 ngoại th*nh).
Từ năm 1981, khu Đống Đa ch*nh thức gọi l* qu*n Đống Đa với 24 phường: Văn Miếu, Quốc T* Giám, H*ng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ, Nguyễn Trãi, Phương Liệt, Thượng Đình, Thanh Xuân.
Ng*y 13/10/1982, theo Quyết định số 173 - HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, qu*n Đống Đa th*nh l*p thêm 2 phường: Phường Thanh Xuân Bắc gồm diện t*ch v* nhân khẩu của thôn Phùng Khoang (xã Trung Văn), thôn Cự Ch*nh (xã Nhân Ch*nh) thuộc huyện Từ Liêm v* thôn Triều Khúc (xã Tân Triều) thuộc huyện Thanh Trì; Phường Kim Giang gồm diện t*ch v* nhân khẩu của thôn Kim Giang, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì v* đoạn đường ven sông Tô Lịch (từ phường Thượng Đình tới Đại Kim). Như v*y, Sau khi điều chỉnh, qu*n Đống Đa có 26 phường.
Ng*y 22/11/1996, theo Nghị định số 74 - CP của Ch*nh phủ, điều chỉnh to*n bộ diện t*ch v* nhân khẩu của các phường: Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim Giang, Phương Liệt; một phần diện t*ch v* nhân khẩu của phường Nguyễn Trãi, của phường Khương Thượng thuộc qu*n Đống Đa về qu*n Thanh Xuân quản lý.
Phường Nguyễn Trãi còn lại được đổi tên l* phường Ngã Tư Sở. Sau khi điều chỉnh địa giới h*nh ch*nh, qu*n Đống Đa còn 21 phường.
Kinh tế
Những năm qua, kinh tế qu*n Đống Đa luôn giữ vững ổn định, mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp ngo*i quốc doanh đạt 1.541 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp ngo*i quốc doanh đạt 772 tỷ đồng, với một số nhóm h*ng chủ yếu như chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị điện.
Qu*n Đống Đa l* địa b*n có số doanh nghiệp ngo*i quốc doanh nhiều nhất th*nh phố H* Nội. Năm 2008, có 10.052 doanh nghiệp (trong đó 6.738 doanh nghiệp hoạt động); đến đầu tháng 8/2009, có 13.164 doanh nghiệp (trong đó có 9.419 doanh nghiệp hoạt động).
Hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa b*n được đẩy mạnh, hình th*nh một số trung tâm buôn bán sôi động: Khâm Thiên, Nam Đồng, Giảng Võ…
Theo đánh giá, tình hình kinh tế của qu*n luôn ổn định v* đạt mức tăng trưởng khá. 6 tháng đầu năm 2009, tổng thu ngân sách Nh* nước của qu*n ước đạt 573 tỷ đồng (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2008); giá trị sản xuất công nghiệp ngo*i quốc doanh đạt 772 tỷ đồng, với một số nhóm h*ng chủ yếu như chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị điện. Qu*n đã chi đầu tư xây dựng, s*a chữa công trình hơn 49 tỷ đồng với một số dự án trọng điểm như khởi công tu bổ tôn tạo di t*ch Chùa Bộc, nh* ở di dân 11 tầng phường Láng Thượng, cống hoá mương v* xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ.
Văn hoá - Xã hội
Về lao động việc l*m: Mỗi năm, qu*n tạo việc l*m cho khoảng 8000 - 8500 lao động. Năm 2008, qu*n đã cho vay vốn giải quyết việc l*m 669 hộ, tổng vốn cho vay đạt 9,6 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo, c*n nghèo v* gia đình khó khăn 3000 hộ; tạo điều kiện giải quyết việc l*m 9.300 người đạt 100% kế hoạch trong đó 5.384 người có công việc ổn định.
Về giáo dục v* đ*o tạo: Công tác giáo dục v* đ*o tạo của qu*n có bước phát triển mạnh, chất lượng dạy v* học được nâng cao. Những năm gần đây, ng*nh giáo dục Đống Đa rất quan tâm ứng dụng CNTT trong quản lý v* giảng dạy. Hiện nay, qu*n Đống Đa có 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS kết nối mạng Internet.
Về công tác xã hội: Năm 2008, qu*n Đống Đa đã trợ cấp thường xuyên cho 825 người cao tuổi, 81 hộ nghèo không có khả năng lao động, s*a chữa 10 nh* dột nát hộ nghèo, cấp 2261 thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ phát triển đời sống giúp 250 hộ thoát nghèo.
Về văn hóa: Các hoạt động văn hóa, nghệ thu*t với nhiều loại hình phong phú, gắn với các phong tr*o thi đua yêu nước, các cuộc v*n động lớn của đất nước, của Thủ đô. Duy trì v*n động To*n dân đo*n kết xây dựng đời sống văn hoá. Năm 2008, 83% gia đình được công nh*n l* gia đình văn hoá, 25% số tổ dân phố được công nh*n l* tổ dân số văn hoá.
Di t*ch - Thắng cảnh
Chùa Tiên Phúc - Ảnh: Ho*ng Ch* Hùng
Qu*n Đống Đa l* một trong những khu vực của th*nh phố H* Nội có số di t*ch nhiều v* mang giá trị cao, tiêu biểu l* khu di t*ch Văn Miếu - Quốc T* Giám được xây dựng từ năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông v* trở th*nh trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
Gò Đống Đa nơi ghi dấu ấn Quang Trung đại phá quân Thanh. Cụm di t*ch đền Trung Liệt - Gò Đống Đa cũng thu hút nhiều du khách trong v* ngo*i nước đến tham quan, tìm hiểu.
Ngo*i ra, trên địa b*n qu*n còn có các di t*ch khác như Đ*n Xã Tắc; Pháo Đ*i Láng; Chùa Bộc; Chùa Láng; Ô Chợ Dừa; Sân v*n động H*ng Đẫy; Ga xe l*a H* Nội; Chợ Kim Liên... Các điểm tham quan không quá xa nhau, tạo điều kiện cho du khách có thể tham quan tất cả các nơi m* không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Đây l* một trong những điểm hấp dẫn thu hút phát triển ng*nh du lịch của địa phương.
Định hướng phát triển
Theo quy hoạch chi tiết qu*n Đống Đa đã được UBND th*nh phố H* Nội phê duyệt, qu*n sẽ t*p trung v*o một số vấn đề như:
- Qu*n sẽ mở rộng v* phát triển các công trình công cộng trực thuộc trung ương v* th*nh phố, bố tr* chủ yếu ở các khu vực trung tâm như Ngã Tư Sở, ngã tư Thái H* v* các trục đường ch*nh như Tây Sơn - Tôn Đức Thắng, La Th*nh, Giải Phóng. Các trung tâm công cộng trong địa b*n qu*n được bố tr* trên dọc trục đường phố hướng ch*nh tâm. Khu vực Ô Chợ Dừa sẽ được tổ chức th*nh trung tâm h*nh ch*nh của qu*n. Các di t*ch trong khu vực Văn Miếu - Quốc T* Giám sẽ được tôn tạo để trở th*nh trung tâm văn hoá mang tầm cỡ quốc gia. Khu vực Ngã Tư Sở sẽ được phát triển th*nh trung tâm thương mại lớn của thủ đô.
Cùng với các công trình công cộng khác, hệ thống chợ cũng sẽ được phân cấp v* phân loại theo quy hoạch chuyên ng*nh về mạng lưới chợ trong to*n th*nh phố.
- Hệ thống bệnh viện của qu*n phải được cải tạo, nâng cấp. Cần đầu tư tăng số giường của bệnh viện châm cứu từ 150 lên 200 giường.
- Về mặt giáo dục, qu*n quy hoạch v* định hướng phát triển theo chỉ tiêu, cụ thể l*: Ng*nh mầm non: Đến năm 2020 sẽ có 17.850 cháu (70 cháu/1.000 dân), chỉ tiêu đất bình quân l* 4,9m2/cháu, tổng diện t*ch đất l* 86.859 m2. Ng*nh tiểu học: Đến năm 2020 sẽ có 25.500 cháu (100 cháu/1.000 dân), chỉ tiêu đất bình quân l* 5,6 m2/cháu, tổng diện t*ch đất l* 142.389 m2. Ng*nh trung học cơ sở: Đến năm 2020 sẽ có 25.500 cháu (100 cháu/1.000 dân), chỉ tiêu đất l* 139.487 m2. Ng*nh phổ thông trung học: Đến năm 2020 sẽ có 6.375 cháu (25 cháu/1.000 dân), chỉ tiêu đất bình quân l* 6,7 m2/cháu, tổng diện t*ch đất l* 42.923 m2. Ngo*i ra, trong qu*n còn có 38.763 m2 đất d*nh cho các trường trẻ em đặc biệt, ng*nh giáo dục thường xuyên v* trường dạy nghề.
- Trên cơ sở định hướng đã được xác định trong quy hoạch tổng thể th*nh phố H* Nội, qu*n Đống Đa sẽ không d*nh đất xây dựng thêm khu công nghiệp mới. Các x* nghiệp công nghiệp cũ giữ lại phải có các biện pháp chỉnh trang, cải tạo để tránh ô nhiễm môi trường. Đất đai dùng cho sản xuất ở các điểm phân tán cần được nghiên cứu s* dụng hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trên địa b*n qu*n. Một số cơ sở hiện có trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường như ở các Công ty Cao su H* Nội, Bột giặt Thái H*, y cụ, hoá dược, thuỷ tinh, thảm len... cần chuyển ra khu công nghiệp t*p trung (được bố tr* chỉ định của quy hoạch tổng thể th*nh phố) để xây dựng các trường học v* các khu chức năng khác như bãi đỗ xe v* trồng cây xanh.
- Đối với khu dân cư, qu*n sẽ thực hiện chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện có; quy hoạch lại một số khu vực có m*t độ xây dựng v* m*t độ dân số quá cao để ngăn chặn tình hình các khu phố phát triển tự phát. Mặt khác, qu*n Đống Đa cũng sẽ tiến h*nh giải toả to*n bộ các khu vực nh* nằm trong khu cây xanh, công viên, h*nh lang bảo vệ các di t*ch văn hoá - lịch s*...
- Xây dựng hệ thống công viên cây xanh, sân bãi phục vụ nhu cầu thể dục thể thao
- Quy hoạch giao thông: T*p trung xác định các tuyến đường có quy mô nhỏ v* trung bình (đường cấp phân khu vực trở xuống) nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng v* nâng cao m*t độ giao thông trên địa b*n qu*n. Tuyến đường sắt hiện có dọc theo đường Giải Phóng - Lê Duẩn dự kiến được thay thế bằng tuyến đường sắt đô thị chạy trên cầu cạn, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt đô thị khác dọc theo đường Nguyễn Ch* Thanh (tuyến H* Nội - Ho* Lạc) v* đường Yên Lãng - H*o Nam - Cát Linh - Ga H* Nội (tuyến H* Nội - H* Đông). Xây dựng thêm các bãi đỗ xe để phục vụ nhu cầu của người dân.
Với những kế hoạch quy hoạch trên, qu*n Đống Đa hi vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị v* xây dựng một th*nh phố Thủ đô phát triển về kinh tế nhưng vẫn đ*m đ* bản sắc dân tộc, góp phần ng*y c*ng nâng cao mức sống của người dân.
Chuyển nh* th*nh hưng
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On