Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm
Reply
Old 02 Mar 2017, 04:09   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm l* qu*n trung tâm của thủ đô H* Nội. Ph*a Tây của qu*n giáp qu*n Đống Đa, ph*a Tây Bắc giáp qu*n Ba Đình

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*n Kiếm
l* qu*n trung tâm của thủ đô H* Nội. Ph*a Tây của qu*n giáp qu*n Đống Đa, ph*a Tây Bắc giáp qu*n Ba Đình v* qu*n Đống Đa, ph*a Nam giáp qu*n Hai B* Trưng.
Sông Hồng chảy d*i từ Bắc xuống Nam, bên kia sông l* huyện Gia Lâm.
Qu*n Ho*n Kiếm l* nơi t*p trung nhiều đầu mối giao thông đường sắt, đường thuỷ v* đường bộ. Đây l* điều kiện thu*n lợi giúp qu*n có thể giao lưu, trao đổi h*ng hoá, l* tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hoá v* du lịch.
Qu*n Ho*n Kiếm cũng l* nơi t*p trung nhiều các cơ quan quản l* nh* nước cấp Bộ, Ban, Ng*nh v* cũng l* địa điểm nhiều đại sứ quán của các nước. Có thể nói, cùng với qu*n Ba Đình, qu*n Ho*n Kiếm l* trung tâm h*nh ch*nh, ch*nh trị cũng như l* trung tâm thương mại lớn của th*nh phố H* Nội.
Lịch s* hình th*nh
Khu vực Ho*n Kiếm được hình th*nh cách đây gần 1.000 năm, còn khu phố cổ (36 phố phường) được hình th*nh từ đầu thế kỷ 19 thuộc Triều Nguyễn. Cùng với việc xây dựng ho*ng th*nh, kinh th*nh, nhiều đình, đền, chùa...được xây dựng như: đình Kim Ngân, chùa Báo Ân, Báo Thiên, đền Vua Lê, Ngọc Sơn, B* Triệu...
Từ năm 1886, vùng đất n*y phát triển về ph*a Nam hồ Ho*n Kiếm với những khu phố của người Châu Âu theo hệ thống b*n cờ.
Từ năm sau năm 1975, qu*n Ho*n Kiếm phát triển ra ph*a ngo*i đê, hình th*nh các khu nh* ở t*p thể của các cơ quan.
Do sự hình th*nh các khu vực theo từng giai đoạn nên qu*n Ho*n Kiếm được phân chia th*nh 3 khu vực.
Khu phố cổ gồm các phường: H*ng Bạc, H*ng Bồ, H*ng Đ*o, C*a Đông, H*ng Buồm, H*ng Mã, H*ng Gai, Đồng Xuân v* một phần của 2 phường Lý Thái Tổ v* H*ng Bông. Các công trình chủ yếu l* nh* ở kết hợp với c*a h*ng, m*t độ xây dựng cao, đường giao thông nhỏ v* ngắn.
Khu phố cũ gồm các phường C*a Nam, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Tr*ng Tiền, Lý Thái Tổ, H*ng Bông, H*ng Trống, H*ng B*i. Nhiều loại công trình như nh* ở, biệt thự, công sở, nh* hát, c*a h*ng, khách sạn, bảo t*ng, thư viện với những kiến trúc đẹp mắt.
Khu ngo*i đê gồm 2 phường Phúc Tân v* Chương Dương.
Trước đây, vùng đất Ho*n Kiếm l* ngã 3 sông, nơi dòng sông Tô Lịch tách từ sông Nhị từ phường Giang Khẩu rồi chảy qua các phố phường. Ho*n Kiếm l* đầu mối giao lưu với “tứ trấn” v* cũng l* điểm hội tụ nhân t*i bách nghệ 4 phương.
Từ năm 1954-1961, khu vực n*y gồm khu phố Ho*n Kiếm, khu phố Đồng Xuân v* một phần của khu phố H*ng Cỏ, khu phố Hai B*.
Từ năm 1961-1981, khu vực n*y có tên gọi l* khu Ho*n Kiếm. Từ tháng 1/1981, khu Ho*n Kiếm ch*nh thức được gọi l* qu*n Ho*n Kiếm.
Điều kiện tự nhiên
Tại khu vực Ho*n Kiếm, kh* h*u trong năm chia th*nh 2 mùa rõ rệt. Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, nhiệt độ cao nhất l* 380C, mưa t*p trung nhiều từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 8- 100C. Độ ẩm trung bình l* 84,5%.
Qu*n Ho*n Kiếm nằm trong khu vực có địa hình bằng phẳng, thoải dần từ Đông sang Tây v* từ Bắc xuống Nam. Khu vực cao nhất l* 11 m v* thấp nhất l* 6,5 m.
Qu*n Ho*n Kiếm l* qu*n ch*t hẹp nhất trong tất cả các qu*n, huyện H* Nội. Với qui mô diện t*ch nhỏ hẹp, cùng với vị tr* địa lý của Ho*n Kiếm, đã l*m cho mỗi tấc đất của Ho*n Kiếm trở nên có giá trị cao hơn mọi nơi trên địa b*n th*nh phố H* Nội.
Diện t*ch đất chưa s* dụng trên địa b*n qu*n hầu như không đáng kể, chỉ khoảng 0,4 ha ở phường Chương Dương. Thế nhưng đây l* vùng đất nằm trong h*nh lang thoát lũ nên cũng rất khó có khả năng khai thác. Điều n*y chứng tỏ tình hình s* dụng đất của qu*n rất tốt nhưng đây cũng l* khó khăn cho qu*n trong việc tiếp tục phát triển thêm các dự án kinh tế - xã hội khi có nhu cầu.
Ho*n Kiếm có 21,26 % diện t*ch tự nhiên l* mặt nước sông Hồng. Diện t*ch n*y có giá trị lớn về cảnh quan, môi trường nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác. Nếu các biện pháp tổng thể của Ch*nh phủ về chỉnh trị sông Hồng được triển khai, khi đó ý tưởng xây dựng th*nh phố ven sông được thực hiện, thì diện t*ch mặt nước sông Hồng mới thực sự được khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Ho*n Kiếm nói riêng v* của cả th*nh phố nói chung.
Điều kiện kinh tế, xã hội

Tiềm năng kinh tế
Ho*n Kiếm l* nơi t*p trung dân cư có nhiều ng*nh nghề thủ công truyền thống, l* nơi sản xuất ra những mặt h*ng có giá trị xuất khẩu cao như: chạm, khắc, kim ho*n, may, thêu, ren, đồ da, song, mây tre đan, hoa lụa, hoa giấy...
Trên địa b*n Ho*n Kiếm có chợ Đồng Xuân l* đầu mối giao lưu h*ng hoá của cả khu vực ph*a Bắc. Ngo*i chợ Đồng Xuân, Ho*n Kiếm còn có các chợ lớn như: H*ng Da, C*a Nam, H*ng Bè v* những tuyến phố thương mại sầm uất như H*ng Gai, H*ng Bông, H*ng Ngang, H*ng Đ*o...
Chợ Đồng Xuân l* một khu thương mại lớn của qu*n nói riêng v* to*n th*nh phố nói chung. Chợ đêm Đồng Xuân cũng l* một nhân tố phát triển kinh tế của qu*n đồng thời có thể thu hút khách du lịch, tạo điều kiện cho qu*n phát triển hơn nữa ng*nh du lịch của địa phương.
Thời gian gần đây, nhiều công trình xây dựng cao ốc văn phòng được tiến h*nh xây dựng trên địa b*n qu*n, thu hút phát triển loại hình dịch vụ cao cấp l* cho thuê văn phòng. Điều n*y tạo cho Ho*n Kiếm một bộ mặt mới, văn minh bên cạnh những công trình kiến trúc cổ, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm dịch vụ của Qu*n.
Với hệ thống các trung tâm t*i ch*nh, ngân h*ng đầu não t*p trung tại qu*n, Ho*n Kiếm có tiềm năng phát triển mạnh các giao dịch về kinh tế t*i ch*nh. Trong 10 năm tới, trên cơ sở Nh* nước đổi mới ch*nh sách t*i ch*nh ngân h*ng v* sự phát triển của các th*nh phần kinh tế, Ho*n Kiếm sẽ trở th*nh trung tâm t*i ch*nh lớn của H* Nội. Đây ch*nh l* một loại hình dịch vụ cao cấp - một hình thức dịch vụ dựa trên tr* thức v* dựa trên sự tiến bộ, văn minh của nền kinh tế.
Ở vị tr* trung tâm Th*nh phố với vai trò trung tâm h*nh ch*nh, ch*nh trị, trung tâm thương mại, dịch vụ, qu*n Ho*n Kiếm có nhiều điều kiện thu*n lợi cho phát triển kinh tế bền vững.

Hồ Ho*n Kiếm. Ảnh: Ho*ng Ch* Hùng.
Văn hoá, xã hội
Ho*n Kiếm có 18 đơn vị h*nh ch*nh bao gồm các phường: C*a Nam, H*ng B*i, Tr*ng Tiền, Lý Thái Tổ, Đồng Xuân, H*ng Mã, C*a Đông, H*ng Gai, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, H*ng Bạc, H*ng Buồm, H*ng Đ*o, H*ng Bồ, H*ng Bông, H*ng Trống, Chương Dương.
Qu*n Ho*n Kiếm l* nơi t*p trung dân cư đông đúc, nguồn nhân lực của qu*n cũng tương đối dồi d*o. Số người trong độ tuổi lao động trong to*n qu*n chiếm 67%, trong đó có khoảng 60% có khả năng lao động. Hơn nữa, lực lượng lao động đông đảo n*y chủ yếu l* lao động chất xám có tri thức nên rất thu*n lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của qu*n. Tuy nhiên, so với nhu cầu công nghiệp hoá v* hiện đại hoá hiện nay trên to*n th*nh phố thì con số n*y vẫn còn khá khiêm tốn.
Qu*n cũng đã áp dụng công tác vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc l*m cho một bộ ph*n người dân nhằm giải quyết tình trạng việc l*m cho h*ng nghìn lao động. Số vốn huy động cho vay lên tới gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa b*n qu*n vẫn còn 7.443 lao động thất nghiệp, trong đó phần lớn l* lao động phổ thông, chưa qua đ*o tạo: 80; cao đẳng, đại học v* trên đại học: 12%; trung học: 5% v* công nhân kỹ thu*t có bằng: 3%.
Qu*n Ho*n Kiếm cũng l* vùng đất của những di t*ch văn hoá - lịch s* với 170 di t*ch với những di t*ch nổi tiếng như Hồ Gươm, tháp Rùa, nh* tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ, đình Kim Ngân, chùa Báo Ân (chùa Liên Trì), tháp Báo Thiên, đền Vua Lê, c*a Ô Quan Chưởng, Nh* hát Lớn H* Nội, Quảng trường 19-8, Nh* Thờ Lớn, Bảo t*ng Lịch s* Việt Nam, Bảo t*ng Cách mạng Việt Nam, tượng đ*i Lý Thái Tổ, Bưu điện H* Nội, Chợ Đồng Xuân... v* đình thờ các ông tổ nghề như đình Lò Rèn, đình H*ng Giấy... Quần thể di t*ch văn hoá lịch s* v* di t*ch cách mạng gắn liền với truyền thống Thủ đô ng*n năm văn hiến đã v* đang được Ch*nh quyền Th*nh phố quan tâm tôn tạo v* đây ch*nh l* thế mạnh, tiềm năng du lịch văn hoá của Qu*n, tạo nên sức hút với du khách, đặc biệt l* du khách nước ngo*i. Tuy nhiên, trên địa b*n qu*n cũng có nhiều di t*ch đang xuống cấp, cần được tu tạo, bảo tồn. Nhiều đình chùa bị lấn chiếm đất đai cần có biện pháo x* l* để mang nét đẹp to*n diện cho vùng trung tâm của thủ đô.
Qu*n Ho*n Kiếm cũng l* nơi toạ lạc của khu phố cổ H* Nội, được biết đến nhiều hơn cả với tên gọi ba sáu phố phường. Khu phố cổ ở đây gồm nhiều con phố m* tên gọi đã giúp ta nh*n biết dáng dấp của những l*ng nghề. Khi phố cổ H* Nội ở qu*n Ho*n Kiếm đã được công nh*n l* Di sản văn hoá lịch s* của thủ đô.
Qu*n Ho*n Kiếm cũng l* nơi ghi dấu trong lịch s* ẩm thực của vùng đất thủ đô với những đặc sản như chả cá Lã Vọng, phở Bát Đ*n, Lý Quốc Sư, bánh bao Tạ Hiền... Những món ăn n*y không chỉ thu hút nhiều khách du lịch trong nước m* cả du khách nước ngo*i cũng tìm đến thưởng thức. Không những thế, Ho*n Kiếm có phố Tống Duy Tân đã được chọn l* tuyến phố ẩm thực Việt Nam đầu tiên.
Ho*n Kiếm còn l* một trung tâm văn hoá với của th*nh phố H* Nội với hệ thống các nh* hát, rạp chiếu phim, nh* văn hoá, thư viện v* bảo t*ng, trong đó đặc biệt l* Nh* Hát Lớn l* nơi diễn ra mọi hoạt động văn hoá lớn của Thủ đô.
Có thể nói, Ho*n Kiếm l* một qu*n trung tâm của th*nh phố H* Nội, có sự kết hợp h*i ho* các yếu tố văn hoá trong phát triển kinh tế, đặc biệt l* phát triển du lịch nên cần có nhiều hơn nữa các ch*nh sách th*ch hợp để một mặt ho* nh*p, tiếp thu được tinh hoa của văn hoá nhân loại, đồng thời phát triển nền văn hoá đ*m đ* bản sắc dân tộc.
Định hướng phát triển

Qu*n Ho*n Kiếm nằm ở vị tr* trung tâm của th*nh phố H* Nội nên có nhiều ưu thế trong việc mở rộng thị trường cũng như khả năng hợp tác với bên ngo*i. Với vị tr* địa lý thu*n lợi, t*p trung nhiều đầu mối giao thông, Qu*n có khả năng thúc đẩy mạnh giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá v* du lịch. Đây ch*nh l* điều kiện cho sự phát triển của thị trường h*ng hoá v* dịch vụ. Hơn nữa, nằm trên đường giao thông Bắc Nam cũng như l* vùng nối lên các tỉnh lân cân nên qu*n Ho*n Kiếm có khả năng mở rộng thị trường đa dạng hơn, kể cả những h*ng hoá tiêu dùng thiết yếu, những loại h*ng hoá cao cấp cũng như thị trường dịch vụ, du lịch.
Chợ Đồng Xuân - Ảnh: Ho*ng Ch* Hùng
Hiện tại, Ho*n Kiếm đang phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân mỗi năm khoảng 10%/năm.
Riêng trong năm 2010, giá trị sản xuất bình quân đầu người tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2000. Lĩnh vực thương mại đạt 33.067 tỷ, chiếm tỷ lệ 63,28%; dịch vụ đạt 14.819, chiếm tỷ lệ 26,4%; du lịch đạt 2.468 tỷ, chiếm tỷ lệ 4,72%; công nghiệp đạt 2.033 tỷ, chiếm tỷ lệ 3,89%; xây dựng đạt 868 tỷ, chiếm tỷ lệ 1,66%.
100% số người trong độ tuổi đi học được phổ c*p trung học phổ thông v* tương đương.
Để định hướng phát triển cho qu*n, ch*nh quyền qu*n Ho*n Kiếm cũng đã nhìn thấy nhiều những yếu tố thu*n lợi v* khó khăn.
Thu*n lợi
Đối với ng*nh thương mại, Ho*n Kiếm l* địa b*n đông dân cư với thu nh*p bình quân đầu người cao đã tạo ra cơ hội v* thị trường sâu rộng cho dịch vụ thương mại phát triển. Với vai trò trung tâm giao lưu h*ng hoá cùng truyền thống buôn bán từ rất lâu đời của người Ho*n Kiếm, thương mại của Qu*n có nhiều triển vọng phát triển. Hơn nữa, Qu*n có bề d*y lịch s* phát triển gần 1000 năm với khu phố cổ 36 phố phường, Qu*n có thế mạnh riêng cho phát triển ng*nh thương mại.
Đối với ng*nh du lịch, ở vị tr* trung tâm Thủ đô, đầu mối giao lưu của cả nước v* quốc tế, cùng với những cảnh quan thiên nhiên, những di t*ch lịch s*, những khu phổ cổ trong đô thị sầm uất với những ng*nh nghề truyền thống... cho phép Ho*n Kiếm trong những năm tới có thể xây dựng v* trở th*nh một trong những trung tâm du lịch văn hoá lớn của H* Nội v* cả nước.
Đối với các ng*nh dịch vụ khác, vị thế của Ho*n Kiếm tạo điều kiện cho Qu*n phát triển loại hình dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ gắn liền với khoa học v* công nghệ hiện đại như dịch vụ viễn thông, dịch vụ tư vấn, dịch vụ t*i ch*nh ngân h*ng, dịch vụ thương mại cao cấp. Những loại hình dịch vụ n*y đặc biệt l* dịch vụ t*i ch*nh - ngân h*ng đang hình th*nh v* phát triển với sự tham gia của các th*nh phần kinh tế đang từng bước trở th*nh ng*nh có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế.
Đối với ng*nh công nghiệp, với nguồn lao động dồi d*o, Ho*n Kiếm cũng có nhiều điều kiện cho phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, l* một Qu*n trung tâm Th*nh phố, Ho*n Kiếm không thể sản xuất các sản phẩm thô, nặng m* phải mở ra hướng mới, đó l* sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, vừa t*n dụng được lợi thế về trình độ của nguồn lao động, vừa giải quyết việc l*m, đồng thời tránh được ô nhiễm môi trường.
Đối với ng*nh tiểu thủ công nghiệp, với truyền thống các sản phẩm thủ công, nh*n thức về tầm quan trọng v* được sự quan tâm của các cấp Ch*nh quyền nên tiểu thủ công nghiệp có nhiều điều kiện để phát triển. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của du lịch, những ng*nh tiểu thủ công nghiệp sản xuất những sản phẩm phục vụ du lịch v* gắn với du lịch c*ng có điều kiện cho sự phát triển.
Khó khăn
Đứng trước nhiều thu*n lợi để phát triển kinh tế - xã hội, qu*n Ho*n Kiếm cũng đứng trước không *t những khó khăn. Điều đầu tiên về mặt dân cư có thể nói, qu*n Ho*n Kiếm đang có những biến động về mặt dân cư rất lớn, tạo nên khó khăn trong việc phát triển kinh tế cũng như công tác quản l*, đặc biệt l* quản l* dân cư, quản lý đô thị, tr*t tự ch*nh trị v* an to*n xã hội. Hơn nữa, m*t độ dân số của qu*n cao, đặc biệt l* khu vực phố cổ cũng tạo không *t khó khăn cho những ch*nh sách phát triển bền vững. Với địa b*n đất ch*t người đông, có sức hút cao để phát triển các ng*nh dịch vụ, l* qu*n trung tâm về nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội của thủ đô ,đất đai của Ho*n Kiếm được coi l* “ tấc đất tấc v*ng”. Do v*y, việc t*p trung phát triển các ng*nh dịch vụ sẽ phải vượt qua thách thức rất lớn l* giá cả đất đai trên địa b*n qu*n quá cao.
Qu*n có lịch s* lâu đời, nơi t*p trung nhiều công trình di t*ch, lịch s*, văn hoá. Tuy nhiên, nhiều công trình đang bị xuống cấp, một số di t*ch đang bị xâm phạm, lấn chiếm.... vấn đề giữ gìn, bảo tồn v* tôn tạo các di t*ch lịch s*, văn hoá n*y đang l* vấn đề cấp bách. Không những thế việc giữ gìn những l*ng nghề, phố nghề truyền thống cũng như những bản sắc riêng của người dân Ho*n Kiếm đang l* một trong những khó khăn nhất của Qu*n
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On