Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói,Qu*n Ho*ng Mai, TP H* Nội
Reply
Old 24 Mar 2017, 00:57   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói,Qu*n Ho*ng Mai, TP H* Nội

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói,Qu*n Ho*ng Mai, TP H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói,Qu*n Ho*ng Mai, TP H* Nội
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*ng Mai l* một vùng đất nằm ở ph*a Đông Nam th*nh phố H* Nội, nổi tiếng với nhiều l*ng nghề ẩm thực như bánh cuốn Thanh
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ho*ng Mai
l* một vùng đất nằm ở ph*a Đông Nam th*nh phố H* Nội, nổi tiếng với nhiều l*ng nghề ẩm thực như bánh cuốn Thanh Trì, bún ốc Pháp Vân, đ*u phụ Mơ.
Ph*a Bắc qu*n Ho*ng Mai giáp qu*n Hai B* Trưng; ph*a Đông giáp Sông Hồng nhìn sang huyện Gia Lâm; ph*a Tây giáp huyện Thanh Trì v* qu*n Thanh Xuân; ph*a Nam giáp huyện Thanh Trì.
Lịch s* hình th*nh
Qu*n Ho*ng Mai trước đây vốn thuộc khu Hai B* (sau n*y l* qu*n Hai B* Trưng). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, vùng đất Ho*ng Mai thuộc đại lý Ho*n Long, ngoại th*nh H* Nội.
Trước năm 1960, vùng đất Ho*ng Mai vốn thuộc qu*n 7 ngoại th*nh H* Nội.
Sau năm 1961, vùng đất Ho*ng Mai ng*y nay một phần thuộc khu Hai B* (sau n*y l* qu*n Hai B* Trưng), một phần thuộc huyện Thanh Trì của th*nh phố H* Nội.
Ng*y 6/11/2003, Ch*nh phủ ra Nghị định số 132/2003/NĐ-CP th*nh l*p qu*n Ho*ng Mai trên cơ sở to*n bộ diện t*ch tự nhiên v* dân số của các xã: Định Công, Đại Kim, Ho*ng Liệt, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở v* 55 ha diện t*ch tự nhiên của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì; to*n bộ diện t*ch tự nhiên v* dân số của các phường: Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Ho*ng Văn Thụ thuộc qu*n Hai B* Trưng. Theo đó, qu*n Ho*ng Mai được th*nh l*p gồm 14 phường l* Ho*ng Liệt, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Ho*ng Văn Thụ.
Kinh tế
Trong những năm qua, qu*n Ho*ng Mai đã vươn lên, phát triển khá to*n diện về nhiều mặt, trong đó kinh tế luôn tăng trưởng cao, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 17,47%/năm.
Năm 2004, tổng giá trị sản xuất chỉ đạt 6.919 tỉ đồng; năm 2008 đã nâng lên 12.377 tỉ đồng, tăng 79%.
Thu ngân sách năm 2004 đạt 90,175 tỉ đồng thì đến năm 2008 đạt 653,091 tỉ đồng (đạt 154% kế hoạch năm), so năm 2004, tăng gấp 7,2 lần.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 653,6 tỉ đồng, đến năm 2008 tăng gấp hơn 2 lần, đạt 1.338 tỉ đồng; giá trị thương mại - dịch vụ từ 445,6 tỉ đồng (năm 2004), tăng lên 875,8 tỉ đồng (năm 2008)...
Riêng trong 9 tháng đầu năm 2009, tổng giá trị sản xuất trên địa b*n qu*n ước đạt 9.909,9 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó giá trị sản xuất ng*nh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt 5.688,4 tỷ đồng, tăng 12,3%; giá trị sản xuất ng*nh thương mại-dịch vụ đạt 4.164,1 tỷ đồng, tăng 14,8%.
Hiện nay, trên địa b*n qu*n Ho*ng Mai có hơn 4.562 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 31 doanh nghiệp nh* nước; 4.151 doanh nghiệp ngo*i nh* nước, 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo*i v* một số loại hình doanh nghiệp khác.
Bước v*o thời kỳ hội nh*p kinh tế, Ho*ng Mai hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, t*p trung tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mai – dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất trên địa b*n có tốc độ tăng trưởng khá, tăng bình quân 17,47%/năm.
Về nông nghiệp, qu*n t*p trung đầu tư tổ chức lại cơ cấu cây trồng theo hướng năng suất, hiệu quả kinh tế cao như Vĩnh Tuy với nghề trồng hoa; Lĩnh Nam, Trần Phú với nghề trồng rau, quả thực phẩm an to*n ...
Qu*n Ho*ng Mai có nhiều l*ng nghề góp phần tạo nên một nét rất riêng của H* Nội như l*ng nghề bánh cuốn Thanh Trì (Phường Thanh Trì), l*ng rượu Ho*ng Mai, l*ng bún Tứ Kỳ, l*ng bún ốc Pháp Vân (Phường Ho*ng Liệt), l*ng đ*u phụ mơ (Phường Mai Động)…Ngo*i ra, nhiều phường của qu*n Ho*ng Mai còn nổi tiếng với các nghề trồng hoa, rau sạch (Phường Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam), l*ng cá Yên Sở (Phường Yên Sở)...
Qu*n Ho*ng Mai l* một đầu mối giao thông quan trọng của cả th*nh phố H* Nội với ga Giáp Bát v* bến xe ô tô ph*a Nam. NGo*i ra, giao thông đường sông trên địa b*n qu*n cũng rất thu*n lợi vì sông Hồng nối mạch giao thông giữa qu*n Ho*ng Mai với các tỉnh ph*a Bắc, ph*a Tây v* ph*a Nam; có các đường giao thông quan trọng đi qua quốc lộ 1A, 1B, đường v*nh đai 3, cầu Thanh Trì...
Về giao thông đường sắt thì có đường sắt tuyến Bắc - Nam. Qu*n v* th*nh phố cũng đang t*p trung phát triển tuyến đường sắt trên cao ên Viên - Ngọc Hồi v* tuyến đường sắt v*nh đai; có ga Giáp Bát, ga Yên Sở. Đường bộ, có quốc lộ 1A, chuyển th*nh tuyến đường ch*nh đô thị nối v*o đường trung tâm th*nh phố, mặt cắt rộng 46 m. Tuyến đường v*nh đai 3, mặt cắt chiều rộng từ 51 đến 80 m, gồm 6 đến 8 l*n xe ô tô; 4 l*n đường gom 2 bên hè đường. Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn nối với đường v*nh đai 4), nối với các tỉnh có mặt cắt rộng 60 mét.
Đường liên khu vực, có đường v*nh đai 4 nối với v*nh đai 3, mặt cắt rộng 53,5 m; đường đê sông Hồng, đoạn từ đường v*nh đai 3 nói với v*nh đai 2, cải tạo đường cho 6 l*n xe ô tô. Các tuyến đường: Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam; tuyến Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đã (được th*nh phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ) mở rộng 40 m. Tuyến đường Tam Trinh - v*nh đai 3, mặt cắt rộng 40 m; đoạn ph*a tây thôn Yên Duyên mở rộng 55 m.
Đường từ cảng Khuyến Lương v*o th*nh phố, mặt cắt rộng từ 30 đến 40 m, nối với đường Tam Trinh tại nút giao với đường v*nh đai 3. Các tuyến đường khác được mở rộng gồm đường phố Trương Định, rộng 40 m; ph*a đông khu nội ch*nh qu*n 40 m; tuyến nối các phường Yên Sở - Vĩnh Hưng - Thanh Trì sẽ điều chỉnh đường rộng 40 m. Các tuyến đường còn lại sẽ lấy mốc mở rộng từ 25 đến 30 m (lòng đường 15 m; hè mỗi bên rộng từ 5 đến 7,5 m).
Xã hội
Về giáo dục - đ*o tạo: Trên địa b*n qu*n hiện có 28 trường thuộc khối trường mầm non, 17 trường thuộc khối trường tiểu học, 16 trường thuộc khối trường Trung học cơ sở ( trong đó có 13 trường đã đạt chuẩn Quốc gia như Trường Mầm non Yên Sở, Trường Mầm non Thực h*nh Linh Đ*m…). Hệ thống các trường dạy nghề của qu*n cũng đã v* đang phát triển, góp phần đ*o tạo nguồn nhân lực mới cho qu*n v* th*nh phố.
Về y tế: Trên địa b*n qu*n Ho*ng Mai hiện có 3 phòng khám v* 14 trạm y tế phường. Ngo*i ra còn có các Đội y tế dự phòng v* Đội chăm sóc sức khoẻ sinh sản hiện đang hoạt động trên địa b*n Qu*n.
Du lịch
Hiện nay, trên địa b*n qu*n Ho*ng Mai có 56 di t*ch lịch s* văn hoá, trong đó có một số di t*ch nổi tiếng như: Chùa Nga My, chùa Liên Đ*m, chùa Lủ, đền Lư Giang, đình Thanh Trì, đình Ho*ng Mai, Miếu G*n...
Từ qu*n Ho*ng Mai, du khách cũng có thể đến tham quan các di t*ch ở các qu*n huyện lân c*n bằng bất cứ phương tiện n*o, rất thu*n tiện cho việc phát triển du lịch
Chuyển nh* th*nh hưng
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On