Warhammer 40k Forum Tau Online

Warhammer 40k Forum Tau Online (http://forums.tauonline.org/)
-   Enclave Talk (http://forums.tauonline.org/enclave-talk/)
-   -   Adopted an orphan baby monkey (http://forums.tauonline.org/enclave-talk/103564-adopted-orphan-baby-monkey.html)

BillysBadFurDay 30 Dec 2017 01:09

Adopted an orphan baby monkey
 
I adopted a baby monkey after I found him on the side of the road next to his mother's lifeless body. The baby didn't know what to do and was sad and crying so I decided to take him with me and help raise him. So I decided to daily post a YouTube video of our baby monkey so everyone can see him. Here's my YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCYm...FQD1inehrhYcIg

BillysBadFurDay 01 Jan 2018 17:41

https://www.youtube.com/watch?v=uY58VHZJjjo

BillysBadFurDay 07 Jan 2018 00:50

https://www.youtube.com/watch?v=_WAMe2qB74g

BillysBadFurDay 14 Jan 2018 03:09

https://www.youtube.com/watch?v=KCnXHZSUK6E

BillysBadFurDay 16 Jan 2018 15:35

https://www.youtube.com/watch?v=BAQ19_Z0S8g

abc160561b1 17 Jan 2018 05:13

Thị trường h*ng xách tay nh*p khẩu rất sôi động, đặc biệt l* v*o cuối năm.
Không còn len lỏi trong những ngõ nhỏ để bán v*i món mỹ phẩm, quần áo…, c*a h*ng bán h*ng xách tay những năm gần đây mọc lên như nấm ở những phố trung tâm H* Nội. Nhiều c*a h*ng dù chỉ có v*i chục mét vuông cũng trương biển "Siêu thị h*ng xách tay" để thu hút người tiêu dùng, với sản phẩm từ cuộn giấy vệ sinh đến những lọ nước hoa, thuốc đông y... Chuộng nhất vẫn l* h*ng xuất xứ từ các nước châu Âu (Pháp, Đức), Nh*t, H*n Quốc...

Thị trường cũng rất nhiều loại, nếu bạn muốn h*ng Đức chuẩn tốt nhất l* v*o website http://hangxachtayduc365.com/

BillysBadFurDay 21 Jan 2018 17:35

https://www.youtube.com/watch?v=SshrpksuuZ0

BillysBadFurDay 22 Jan 2018 16:07

Hello all, thank you very much for watching my youtube videos. Can I humbly request if you could share one of my videos on your Facebook profile, and ask all your friends to subscribe to my channel? Thank you again very much!

BillysBadFurDay 26 Jan 2018 19:48

https://www.youtube.com/watch?v=Jk_imj84Iv8

BillysBadFurDay 06 Feb 2018 16:35

https://www.youtube.com/watch?v=alkd9Pv9joo


All times are GMT. The time now is 22:16.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO © 2011, Crawlability, Inc.
TauOnline.org is completely unofficial and is in no way endorsed by Games Workshop Limited.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366