Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ
Reply
Old 01 Mar 2017, 15:18   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ được th*nh l*p năm 1995, l* nơi t*p trung nhiều di t*ch danh thắng, di t*ch Văn hóa- Lịch s* có giá trị của Thủ đô H* Nội

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Tây Hồ
được th*nh l*p năm 1995, l* nơi t*p trung nhiều di t*ch danh thắng, di t*ch Văn hóa- Lịch s* có giá trị của Thủ đô H* Nội.
Sau 14 năm xây dựng v* phát triển, qu*n Tây Hồ đã có bước phát triển mạnh với những th*nh tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực v* trở th*nh Trung tâm Dịch vụ - Du lịch v* Văn hoá của Thủ đô H* Nội.
Về vị tr* địa lý
Qu*n Tây Hồ nằm ở ph*a Tây Bắc của nội th*nh H* Nội; ph*a Đông giáp qu*n Long Biên; ph*a Tây giáp huyện Từ Liêm v* qu*n Cầu Giấy; ph*a Nam giáp qu*n Ba Đình; ph*a Bắc giáp huyện Đông Anh.
Qu*n Tây Hồ có địa hình tương đối bằng phẳng, có chiều hướng thấp dần từ bắc xuống nam.
Diện t*ch: 24 km2
Dân số: khoảng 126.700 người (năm 2009)
Lịch s* hình th*nh
Xưa kia vùng đất Tây Hồ thuộc huyện Vĩnh Thu*n cũ, tỉnh H* Nội.
Trước năm 1945, Tây Hồ l* phần đất của đại lý Ho*n Long thuộc ngoại th*nh H* Nội.
Năm 1961, vùng đất Tây Hồ một phần thuộc về khu phố Ba Đình v* một phần đất thuộc về huyện Từ Liêm.
Ng*y 28/10/1995, Ch*nh phủ ra Nghị định số 69-CP th*nh l*p qu*n Tây Hồ thuộc th*nh phố H* Nội trên cơ sở các phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ của qu*n Ba Đình v* các xã Tứ Liên, Nh*t Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng của huyện Từ Liêm.
Sau khi điều chỉnh qu*n Tây Hồ gồm 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nh*t Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng.
Đơn vị h*nh ch*nh: Qu*n Tây Hồ hiện có 8 phường: Bưởi, Thuỵ Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nh*t Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng.
Trụ sở UBND: số 657 Đường Lạc Long Quân
Tình hình kinh tế-xã hội
Về kinh tế:
Từ ng*y th*nh l*p đến nay, qu*n Tây Hồ xây dựng v* phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng "Dịch vụ- Công nghiệp-Nông nghiệp” với giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 31,2%/năm; giá trị dịch vụ-du lịch, thương mại tăng bình quân 14,9%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp v* thuỷ sản giảm bình quân 3,8%/năm.
Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp ngo*i quốc doanh đạt 177,2 tỷ đồng; doanh thu thương mại-dịch vụ-du lịch đạt 4.992,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 15,45 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp ngo*i quốc doanh đạt 79,13 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch; doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 2.847,02 tỷ đồng, đạt 47,3% kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch.
Thu ngân sách nh* nước trên địa b*n qu*n luôn tăng theo tốc độ phát triển, năm 2008 đạt 368,75 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2009 đạt 148,19 tỷ đồng.
Qu*n Tây Hồ còn l* “dinh lũy” của hoa v* cây cảnh với các l*ng hoa, cây cảnh Nghi T*m; l*ng hoa Phú Thượng, Xuân La, Tứ Liên ...
Công tác giáo dục-đ*o tạo: Tại các cấp học, b*c học, tỷ lệ tốt nghiệp đều đạt v* vượt chỉ tiêu đề ra h*ng năm. 100% giáo viên đạt yêu cầu chuẩn hoá. Đã có 11 trường được công nh*n đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có hai phường l* Quảng An v* Phú Thượng đạt chuẩn giáo dục quốc gia ở cả 3 cấp học.
Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế được đầu tư về cơ sở v*t chất. Năm 2008, đã có 8/8 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Các vấn đề ch*nh sách xã hội, giải quyết việc l*m, xóa đói giảm nghèo được quan tâm v* thực hiện một cách hiệu quả. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, qu*n Tây Hồ đã giải quyết việc l*m cho 2.608 lao động, giảm hộ nghèo xuống còn 21 hộ đạt 35% kế hoạch.
Đời sống v*t chất v* tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh v* thực hiện có kết quả. Cuộc v*n động “To*n dân đo*n kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi v*o thực tiễn đời sống xã hội, được nhân dân trong qu*n ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ. Nếu như năm 1996, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa l* 78%, thì đến năm 2008 đã tăng lên trên 85%...
Di t*ch Lịch s*-Văn hóa v* Danh lam thắng cảnh:
Tây Hồ l* vùng đất cổ có 62 di t*ch văn hóa lịch s*, trong đó có 31 di t*ch được xếp hạng di t*ch quốc gia như: chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, chùa Vạn Niên, chùa Tảo Sách, chùa Ức Niên, chùa Kim Liên...
Ngo*i ra, qu*n Tây Hồ còn có cả vùng cảnh quan Hồ Tây - một hồ nước ngọt lớn nhất của thủ đô H* Nội, với diện t*ch khoảng 526 ha được coi l* “lá phổi của Th*nh phố”; hồ Quảng Bá v* công viên nước Hồ Tây./.
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On