Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình
Reply
Old 01 Mar 2017, 14:33   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình nằm ở trung tâm nội th*nh H* Nội kéo d*i theo hướng Đông - Tây. Nhìn chung, ph*a Bắc qu*n Ba Đình giáp qu*n Tây Hồ

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói Qu*n Ba Đình
nằm ở trung tâm nội th*nh H* Nội kéo d*i theo hướng Đông - Tây. Nhìn chung, ph*a Bắc qu*n Ba Đình giáp qu*n Tây Hồ, ph*a Nam giáp qu*n Cầu Giấy, ph*a Nam v* Tây Nam giáp qu*n Đống Đa, ph*a Đông giáp qu*n Ho*n Kiếm v* ra đến t*n bờ sông Hồng.
Qu*n Ba Đình l* trung tâm h*nh ch*nh - ch*nh trị của Việt Nam, l* nơi t*p trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nh* nước, Quốc hội, Ch*nh phủ. Đây cũng l* trung tâm ngoại giao với nhiều các tổ chức quốc tế, đại sứ quán của các nước, đồng thời cũng l* nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị quan trọng
Qu*n Ba Đình cũng l* vùng đất có nhiều l*ng nghề cổ truyền mang đ*m dấu ấn lịch s* như l*ng hoa Ngọc H*, Lĩnh Bưởi, lụa Trúc Bạch, giấy gió Yên Thái, Hồ Khẩu, đúc đồng Ngũ Xã, bánh cốm Yên Ninh, rượu sen Thụy Khuê...
Qu*n gồm có 14 phường l* Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc H*, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Th*nh Công, Trúc Bạch, Vĩnh Phúc.

Lịch s* hình th*nh

Đất Ba Đình xưa vốn vùng hầu hết l* những thôn, xã của huyện Vĩnh Thu*n, trong đó có 12 thôn của tổng Yên Th*nh, 3 trong 7 phường của tổng Thượng, 9 trại của tổng Nội, 5 trong 6 phường của tổng Trung, 1 trong 7 phường của tổng Hạ. Từ những hiện v*t, di chỉ khảo cổ được tìm thấy (nhất l* tại khu vực Ho*ng th*nh, hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh…) minh chứng nơi đây đã có một quá trình hình th*nh v* phát triển lâu d*i, từng được chọn xây cất cung điện của các triều đại xưa như Lý, Trần, Lê. Mảnh đất Ba Đình lịch s* - văn hoá với những di t*ch, danh thắng tiêu biểu của Thủ đô H* Nội đã góp phần điểm tô cho một Thăng Long ng*n năm văn hiến. Qu*n nằm trên nền đất xưa vốn thuộc tổng Hữu Nghiêm (sau đổi l* Yên Hòa), huyện Thọ Xương v* các tổng Yên Th*nh, Nội, Thượng, Trung, huyện Vĩnh Thu*n. Từ 1954 - 1961 gọi l* khu Ba Đình v* khu Trúc Bạch. Từ 1961-1981 l* khu phố Ba Đình. Đến tháng 6/1981 mới ch*nh thức gọi l* qu*n Ba Đình.

Đường Kim Mã - Ảnh: Ho*ng Ch* Hùng
Về mặt lịch s*, vùng đất Ba Đình cũng được khai phá từ rất sớm, có lẽ l* từ thời Lý hoặc trước đó nữa. Từ thế kỉ thứ VIII, vùng đất Ba Đình đã ghi dấu những chiến t*ch h*o hùng của cha ông ta trong quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc phương Bắc. Đầu tiên có thể kể đến Phùng Hưng đã cùng hai em chiêu mộ nhân dân khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nh* Đường v*o thế kỉ thứ VIII - IX. Năm 791, ông đã dẫn h*ng vạn quân bao vây th*nh Tống Bình (phủ đô hộ của Thứ s* Giao Châu ở c*a sông Tô Lịch). Sau 7 ng*y đêm ác chiến, giặc đại bại, phải đầu h*ng.
Năm 1010, khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La v* đổi tên l* Thăng Long, vùng đất Ba Đình đã được chọn l* nơi xây dựng ho*ng th*nh v* cung điện của triều đình phong kiến, l* vị tr* trọng yếu của kinh th*nh Thăng Long xưa.
Đến mùa xuân năm 1258, chiến thắng Đông Bộ Đầu (ở dốc H*ng Than) đã góp phần giải phóng Thăng Long khỏi quân xâm lược. Mùa xuân năm 1282, Hội nghị Diên Hồng được triệu t*p tại đây đã biểu thị ý ch* quyết chiến, quyết thắng chống quân xâm lược của to*n dân ta.
Năm 1858, giặc Pháp nổ phát súng xâm lược nước ta. Ng*y 20/11/1873, quân Pháp tấn công th*nh H* Nội. Tại đây chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân v* dân trong th*nh. Với sự chỉ huy của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, Ho*ng Diệu, Tuần phủ Ho*ng Hữu Xứng, bằng những cách đánh táo bạo, nhân dân nơi đây đã phối hợp cùng với những cánh quân triều đình chống trả giặc đến cùng.
Đầu thế kỉ XX, phong tr*o đấu tranh chống Pháp ng*y c*ng phát triển, Ba Đình trở th*nh một trong những cái nôi của phong tr*o, mọi người đều chung sức chung lòng đánh giặc, góp phần v*o thắng lợi chung.
Ng*y 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Ch* Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc l*p, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước Việt Nam bước v*o một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc l*p dân tộc v* chủ nghĩa xã hội.
Qu*n Ba Đình ng*y nay l* nơi lưu giữ được nhiều dấu t*ch lịch s* về công cuộc xây dựng v* bảo vệ, mở mang đất nước của ông cha, trong đó tiêu biểu nhất l* di t*ch Ho*ng th*nh.
Kinh tế
Trong những năm đầu thực hiện đổi mới kinh tế, sản xuất gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân bấp bênh, qu*n đã t*p trung ổn định tình hình bằng những biện pháp cụ thể thúc đẩy kinh tế như cơ cấu lại nền kinh tế một cách hợp l*, nhanh chóng đổi mới v* ổn định tình hình. Kết quả của việc l*m n*y l* qu*n đã thu hút được nhiều lao động, nộp Ngân sách nh* nước tăng bình quân h*ng năm 12,95%, tăng trưởng h*ng năm đạt khoảng 20%. Cơ cấu kinh tế từng bước được xác định l* thương mại - dịch vụ v* du lịch - công nghiệp. Từ năm 2000, tăng trưởng kinh tế của các ng*nh đã l*: thương mại đạt 37,74% lao động, nộp ngân sách 69,95%; dịch vụ v* du lịch đạt 17,53% lao động, nộp ngân sách 11,76%; công nghiệp đạt 25% lao động, nộp ngân sách 12,35%. Cùng với phát triển sản xuất, công nhân lao động có tay nghề, kỹ thu*t cao xuất hiện ở một số ng*nh nghề mới như: dầu kh*, du lịch, điện t*, truyền tải điện. Đa số người dân có việc l*m v* thu nh*p ổn định, đời sống được cải thiện v* nâng lên, trong đó 25% có trình độ chuyên môn trung cấp kỹ thu*t, 80% tốt nghiệp THPT, 35% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.
Hơn nữa, Ba Đình l* một trong những qu*n có sự phát triển kinh tế tăng trưởng ở mức cao của th*nh phố H* Nội. Đây l* đơn vị đầu tiên của th*nh phố H* Nội thực hiện ho*n th*nh cổ phần hoá 100% doanh nghiệp Nh* nước thuộc qu*n (trong năm 1999 - 2000). Hiện nay, trên địa b*n có hơn 3000 doanh nghiệp đang hoạt động; thu ngân sách luôn ho*n th*nh vượt mức kế hoạch được giao tỷ lệ thu luôn tăng theo tốc độ phát triển (trên 2.500 tỷ đồng).
Ba Đình cũng l* một trong những đơn vị luôn được chọn l*m điểm trong các công tác phát triển kinh tế của Th*nh uỷ, TW.

Văn hoá - Xã hội

Qu*n Ba Đình l* cái nôi của nền văn minh sông Hồng nên nền văn hoá, cùng với những nét chung của văn hoá vùng đất thủ đô, qu*n cũng đã tạo cho mình một bản sắc riêng với nhiều di t*ch lịch s* - văn hoá như Di t*ch Ho*ng th*nh Thăng Long, đền Quán Thánh, đền Voi Phục, chùa Một Cột, Cột cờ H* Nội, lăng Chủ tịch Hồ Ch* Minh.
Ngo*i những di t*ch văn hoá, Ba Đình còn được biết đến l* trung tâm h*nh ch*nh, ch*nh trị quốc gia, l* nơi diễn ra các sự kiện trọng đại trong hoạt động đối nội, đối ngoại của Nh* nước.
Về công tác giáo dục, qu*n đã xác định mục tiêu giáo dục l* quốc sách h*ng đầu. Trong những năm qua, qu*n luôn d*nh sự chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đầu tư mới, cải tạo nâng cấp cơ sở v*t chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa. Ba Đình l* qu*n đầu tiên trong cả nước được công nh*n l* ho*n th*nh chương trình phổ c*p THCS, th*nh t*ch TDTT trong hội khỏe Phù Đổng v* thi học sinh giỏi. Qu*n cũng đã xóa xong lớp học ca 3, phòng học cấp 4. Đến nay 53 cơ sở giáo dục đ*o tạo thuộc qu*n, 15 đơn vị thuộc sở, ng*nh với 100% đội ngũ cán bộ giáo viên đều đạt v* vượt chuẩn. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt từ cơ sở với những mô hình trường bán công, dân l*p, tư thục.
Về công tác h*nh ch*nh xã hội, qu*n Ba Đình l* qu*n đi đầu trong công tác cải cách h*nh ch*nh, l* mô hình điểm của th*nh phố H* Nội từ năm 1996. Đến năm 2004, qu*n l* đơn vị đầu tiên thực hiện cơ chế "một c*a một dấu" ở 100 phường.
Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị được đông đảo nhân dân đồng tình v* hưởng ứng. Việc thực hiện các tuyến phố không để xe đạp, xe máy buôn bán trên lòng đường, vỉa hè đã đi v*o nền nếp. Đến nay, to*n qu*n đã có 17 tuyến phố văn minh đô thị như phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giang Văn Minh, Sơn Tây, Đội Cấn, Ngọc H*, Quán Thánh, Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên...
Hệ thống y tế cơ sở của qu*n cũng ng*y c*ng được đầu tư nâng cấp, đời sống của người dân ng*y c*ng được cải thiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc v* nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, dân số - gia đình v* trẻ em được quan tâm l*m tốt, thực hiện mục tiêu gia đình *t con, tỉ lệ giảm sinh h*ng năm l* 0,08%. Cơ sở v*t chất v* trang thiết bị của hệ thống y tế cơ sở, công tác phòng, chống dịch, bệnh được thực hiện có hiệu quả 13/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. H*ng năm giải quyết v* giới thiệu việc l*m cho gần 5.000 lao động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xoá xong hộ nghèo (theo chuẩn hiện h*nh); ho*n th*nh chương trình xoá nh* hư hỏng, dột nát; thực hiện tốt ch*nh sách đối với người có công v* các đối tượng ch*nh sách xã hội.
Ba Đình l* một trong những địa phương có mô hình cụm văn hoá - thể thao hoạt động có hiệu quả. Thông qua đó phát huy được thế mạnh, mối quan hệ tương tác của các đơn vị TW, LLVT, doanh nghiệp với ch*nh quyền cơ sở với phong tr*o TDTT quần chúng v* thể thao th*nh t*ch cao. Trường Thể dục thể thao thiếu niên 10/10 l* một mô hình sáng tạo của qu*n trong đ*o tạo, bồi dưỡng, phát hiện t*i năng thể thao trẻ quần chúng v* thể thao th*nh t*ch cao, l* tuyến cơ sở tạo nguồn v*n động viên đóng góp cho phong tr*o thể thao quần chúng v* th*nh t*ch cao của Thủ đô.
Với những th*nh t*ch đã đạt được, qu*n đã được phong tặng những danh hiệu cao quý l* Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kì đổi mới.
Du lịch
Hiện nay, qu*n Ba Đình còn bảo tồn được nhiều công trình, di t*ch văn hoá có giá trị lịch s* cao như đền Quán Thánh (Trấn Vũ quán), đền Voi Phục, Cột cờ H* Nội, chùa Một Cột, quần thể di t*ch Lăng Chủ tịch Hồ Ch* Minh, Phủ Chủ tịch... H*ng năm, các điểm du lịch trong địa b*n qu*n thu hút h*ng triệu lượt khách trong v* ngo*i nước đến tham quan, thăm viếng.
dtba9 is offline   Reply With Quote
Old 24 Apr 2017, 03:54   #2 (permalink)
Kroot Warrior
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 1
Default

up tin ng*y mới, mọi người bán tốt nhé
phukiengiahot is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On