Tau Empire Codex 2013 | Army Builder Program
Dark Angels Codex 2013
Chaos Daemons Codex 2013
Chaos Space Marines Codex 2012

Warhammer 40k Forum Tau Online

 

Warhammer 40K Forum

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Reply
Old 23 Mar 2017, 02:39   #1 (permalink)
Shas'La
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 277
Default Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh l* một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm H* Nội- Hải Phòng

Dịch vụ chuyển nh* trọn gói tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
l* một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm H* Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh v* l* c*a ngõ ph*a Đông Bắc của thủ đô H* Nội. Tỉnh có địa giới h*nh ch*nh tiếp giáp với các tỉnh: Bắc Giang ở ph*a Bắc, Hải Dương ở ph*a Đông Nam, Hưng Yên ở ph*a Nam v* thủ đô H* Nội ở ph*a Tây. Theo số liệu thống kê năm 2010 tỉnh Bắc Ninh có diện t*ch tự nhiên 823km2 với tổng dân số 1.038.229 người.
Vùng đất trù phú nơi đây khi xưa vốn l* “xứ Kinh Bắc”, nổi tiếng với nhiều l*ng nghề v* các lễ hội dân gian phong phú diễn ra h*ng năm. V*o năm 1822, xứ Kinh Bắc được Nh* Nguyễn đổi tên th*nh tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 10.1962, theo Nghị quyết của Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tỉnh Bắc Ninh sáp nh*p với tỉnh Bắc Giang th*nh tỉnh H* Bắc. Từ đó “Bắc Ninh” chỉ còn l* tên của một đơn vị h*nh ch*nh trong tỉnh H* Bắc v* có tên gọi l* Thị xã Bắc Ninh. Sau đó, đến ng*y 6.11.1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 kỳ họp thứ 10 đã ra Nghị quyết tái l*p tỉnh Bắc Ninh.
Nhìn từ vệ tinh, tỉnh Bắc Ninh nằm ở ph*a Bắc của đồng bằng châu thổ Sông Hồng, địa hình tương đối bằng phẳng, được ngăn cách với vùng trung du v* miền núi ph*a Bắc bởi hệ thống sông Cầu. Ngo*i ra, Bắc Ninh còn có hai hệ thống sông lớn l* sông Thái Bình v* sông Đuống. Hệ thống sông ngòi đã tạo nên một mạng lưới v*n tải đường thủy quan trọng, kết nối các địa phương trong tỉnh v* nối liền tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Hồng. Ngo*i ra, chúng còn tạo điều kiện thu*n lợi cho các hoạt động nông nghiệp v* sinh hoạt của dân cư trong tỉnh.
Bắc Ninh ở vị tri thu*n lợi về giao thông đường bộ v* đường không. Các tuyến đường huyết mạch: Quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, quốc lộ 38, đường sắt H* Nội- Lạng Sơn, H* Nội- Quảng Ninh nối liền Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế, văn hóa v* thương mại của khu vực ph*a Bắc Việt Nam, với cảng h*ng không quốc tế Nội B*i v* liên thông với hệ thống các trục đường quốc lộ đến với mọi miền trong cả nước.
Bắc Ninh không gi*u về t*i nguyên khoáng sản v* cũng *t t*i nguyên rừng, nhưng vô cùng phong phú về t*i nguyên nhân văn. Đây l* một trong những miền quê “địa linh nhân kiệt”, một trong những nơi hội tụ nhiều nhất các di t*ch lịch s*, văn hóa. Tiêu biểu l* chùa, đền, đình, miếu, các loại hình nghệ thu*t dân gian gắn liền với các lễ hội, các l*ng nghề truyền thống. Đặc biệt, các l*n điệu dân ca quan họ không những đã trở th*nh di sản văn hóa của cả nước m* còn vượt qua mọi không gian, thời gian đến với bạn bè quốc tế.
Nhờ vị tr* địa lý thu*n lợi cùng với các cơ chế v* giải pháp phát triển kinh tế hợp lý, Bắc Ninh đã v* đang khai thác các tiềm năng hiện có của tỉnh để trở th*nh một trung tâm kinh tế- văn hóa phụ trợ, một th*nh phố vệ tinh quan trọng cho H* Nội v* l* một điểm nhấn trong tam giác kinh tế trọng điểm H* Nội- Hải Phòng-Quảng Ninh. Nơi đây vừa l* thị trường tiêu thụ, vừa l* khu vực cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm nông sản, v*t liệu xây dựng, h*ng thủ công mỹ nghệ… cho các tỉnh th*nh trong vùng đồng bằng Sông Hồng v* các vùng lân c*n. Cùng với việc khai thác lợi thế của các l*ng nghề thủ công truyền thống, Bắc Ninh đang có nhiều ch*nh sách thu hút đầu tư, mở rộng về quy mô sản xuất, đa dạng hóa v* nâng cao chất lượng sản phẩm tạo th*nh các khu công nghiệp t*p trung, cụm công nghiệp vừa v* nhỏ, cụm công nghiệp l*ng nghề nhằm cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, trong nước v* xuất khẩu. Song song với việc phát triển công nghiệp, Bắc Ninh đang t*p trung khai thác hiệu quả diện t*ch đất nông nghiệp- nguồn t*i nguyên đất chiếm hơn 60% tổng diện t*ch tự nhiên- bằng việc hình th*nh v* phát triển các vùng cây, con có giá trị thương mại theo hướng chuyên canh. Tỉnh đang từng bước đưa chăn nuôi trở th*nh một ng*nh ch*nh tạo nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến nông sản, góp phần l*m thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại hóa.
Với mục tiêu phát triển to*n diện, Bắc Ninh luôn chú trọng v*o việc phát triển con người v* các vấn đề xã hội, nâng cao trình độ dân tr* v* mức sống của nhân dân. Phát huy truyền thống cần cù, khéo léo, năng động sáng tạo của người dân Kinh Bắc, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng lao động, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa v* hội nh*p quốc tế.
Tuy l* tỉnh có diện t*ch nhỏ nhất đồng bằng Sông Hồng v* cũng l* tỉnh nhỏ nhất nước, với dân số cũng chỉ hơn một triệu người, nhưng Bắc Ninh có tốc độ tăng GDP năm 2010 l* 32,74%, đứng vị tr* thứ nhất trong số các tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ.
Về môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2008 của Bắc Ninh l* 59,57, đứng thứ 16 trong số 63 tỉnh th*nh trên to*n quốc. Nhiều t*p đo*n công nghiệp lớn như Canon, Nippon Steell, Nikon Seiki, Sumsung, Sentec, Nokia… đã đầu tư, mở cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh.
Nhờ phát huy những lợi thế về vị tr* địa lý của tỉnh v* những truyền thống nhân văn tốt đẹp, kết hợp với việc chủ động tìm tòi v* khai thác những cơ hội phát triển trong thời đại mới, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực đồng bằng Sông Hồng nói riêng v* cả nước nói chung. Bắc Ninh còn tiến nhanh v* vững chắc hơn nữa trong bước đường hội nh*p, xây dựng một xã hội văn minh hiện đại.
Chuyển nh* th*nh hưng
dtba9 is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On